porezno savjetovanje

 
Veritas Revizija d.o.o.

Veritas Revizija d.o.o.

Tvrtka Veritas Revizija d.o.o. osnovana je 2010. godine od strane supružnika, koji su udružili svoje znanje i višegodišnje radno iskustvo na poslovima revizije, računovodstva, financija i bankarstva. Cilj...
 
više  
 

Biserka Volf, dipl.oec.

Biserka Volf, dipl.oec.

Ovlašteni računovođa i ovlašteni revizor
 
Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo licenca ovlaštenog revizora hrvatske revizorske...
 
više