Veritas Revizija poslovno savjetovanje

 
Veritas Revizija d.o.o.

Veritas Revizija d.o.o.

Tvrtka Veritas Revizija d.o.o. osnovana je 2010. godine od strane supružnika, koji su udružili svoje znanje i višegodišnje radno iskustvo na poslovima revizije, računovodstva, financija i bankarstva. Cilj...
 
više  
 

mr. sc. Christian Volf, dipl.oec.

mr. sc. Christian Volf, dipl.oec.

Ovlašteni revizor, konzultant za financije i bankarstvo Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Trgovina  diploma poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta...
 
više  
 

Biserka Volf, dipl.oec.

Biserka Volf, dipl.oec.

Ovlašteni računovođa i ovlašteni revizor
 
Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo licenca ovlaštenog revizora hrvatske revizorske...
 
više  
 

Danijela Mavrić, oec

Danijela Mavrić, oec

Referent računovodstva    Radno iskustvo Profesionalnu karijeru započinje 2017. godine u tvrtci ANTIH d.o.o. na poslovima računovodstva. Stekla značajno iskustvo u poslovanju sa trgovačkim društvima,...
 
više  
 

Marija Manjkas, oec.

Marija Manjkas, oec.

Obrazovanje i kvalifikacije Ekonomska škola Daruvar Radno iskustvo Od 2016. godine zaposlena u tvrtci Veritas Revizija d.o.o. gdje nastavlja profesionalnu karijeru Od 2010. - 2011. godine zaposlena kao...
 
više  
 

Antonela Vanja, bacc oec

Antonela Vanja, bacc oec

Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poslovna ekonomija   Radno iskustvo  Profesionalnu karijeru započinje 2017. godine u tvrtci Veritas Revizija...
 
više  
 

Manuela Bilek, bacc.oec

Manuela Bilek, bacc.oec

Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, smjer Poduzetništvo   Radno iskustvo  Profesionalnu karijeru započinje 2007. godine u tvrtci Prima Commerce d.o.o. na...
 
više