Veritas Revizija poslovno savjetovanje

 
Veritas Revizija d.o.o.

Veritas Revizija d.o.o.

Tvrtka Veritas Revizija d.o.o. osnovana je 2010. godine od strane supružnika, koji su udružili svoje znanje i višegodišnje radno iskustvo na poslovima revizije, računovodstva, financija i bankarstva. Cilj...
 
više  
 

mr. sc. Christian Volf, dipl.oec.

mr. sc. Christian Volf, dipl.oec.

Ovlašteni revizor, konzultant za financije i bankarstvo Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Trgovina  diploma poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta...
 
više  
 

Biserka Volf, dipl.oec.

Biserka Volf, dipl.oec.

Ovlašteni računovođa i ovlašteni revizor
 
Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo licenca ovlaštenog revizora hrvatske revizorske...
 
više  
 

Danijela Pjevač, oec

Danijela Pjevač, oec

Obrazovanje i kvalifikacije Ekonomist - Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar   Radno iskustvo Profesionalnu karijeru započinje 2017. godine u tvrtci ANTIH d.o.o. na poslovima računovodstva. Stekla...
 
više  
 

Antonela Vanja, mag oec

Antonela Vanja, mag oec

Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo i revizija.   Radno iskustvo  Profesionalnu karijeru započinje 2017. godine u tvrtci Veritas...
 
više  
 

Mihaela Štefović, mag.oec

Mihaela Štefović, mag.oec

Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomski fakultet Zagreb - smjer računovodstvo i revizija   Radno iskustvo  Profesionalnu karijeru započinje u OPG Mirko Štefović pri čemu je obavljala...
 
više  
 

Ivan Gašparić, mag.oec

Ivan Gašparić, mag.oec

Obrazovanje i kvalifikacije diploma Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Rijeci    Radno iskustvo  Poslovnu karijeru započinje kao asistent u odjelu za sprečavanje pranja novca u Sberbank...
 
više  
 

Helena Hendelja, oec

Helena Hendelja, oec

Obrazovanje i kvalifikacije Opća Gimnazija, Bjelovar Ekonomski fakultet Zagreb, apsolvent   Radno iskustvo  Radila u nizu tvrtki, gdje je obavljala administrativne poslove, poslove komercijale, te...
 
više