Manuela Bilek, bacc.oec

 

Manuela Bilek, bacc.oec

Obrazovanje i kvalifikacije

  • diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, smjer Poduzetništvo

 

Radno iskustvo 

Profesionalnu karijeru započinje 2007. godine u tvrtci Prima Commerce d.o.o. na poslovima računovodstva. Tijekom 2015. godine zapošljava se u Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o., gdje radi na poslovima organiziranja, koordiniranja i obavljanje financijskih i računovodstvenih poslova: izrada računa, knjiženje ulaznih i izlaznih računa, plaćanja, obračuni plaće i naknada - obračun dnevnica i sl. Na navedenim poslovima stekla značajno iskustvo.

Poslovnu karijeru nastavlja u listopadu 2018.g. u tvrtci Veritas Revizija d.o.o. na poslovima računovodstva i revizije gdje vodi poslovne knjige za tvrtke, sudjeluje u revizijama financijskih izvještaja za poslovne suvjekte, te revizijama EU projekata.

Poveznice: