mr. sc. Christian Volf, dipl.oec.

 

mr. sc. Christian Volf, dipl.oec.

Ovlašteni revizor, konzultant za financije i bankarstvo

Obrazovanje i kvalifikacije

  • diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Trgovina 
  • diploma poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Smjer – računovodstvo, revizija i financije
  • licenca ovlaštenog revizora Hrvatske revizorske komore
  • dugogodišnje iskustvo iz područja bankarstva i financija 
  • dugogodišnje iskustvo iz područja revizije i konzaltinga
  • redovno sudjelovanje na stručnim seminarima te niz certifikata savjetovanja iz područja računovodstva i poreznih propisa

 

Radno iskustvo

Višegodišnje iskustvo u Erste Banci, Zagrebačkoj banci na poslovima kreditiranja pravnih osoba, zatim kao sales manager u tvrtci Prvi faktor d.o.o. u sklopu poslova otkupa potraživanja - faktoring. Nakon toga obnaša funkciju direktora Podružnice Croatia banke u trajanju od dvije godine.  U sklopu navedenih pozicija stekao je značajno iskustvo u financijskom dijelu poslovanja za tvrtke svih profila, izradi poslovnih planova i poslovnom savjetovanju. Od 2010.godine nastavlja karijeru u Veritas Reviziji d.o.o.,  na poslovima revizije, računovodstva  i poreznog savjetovanja za tvrtke različitih grana djelatnosti.