Financijske usluge - Izrada poslovnih planova

 

Poslovni planovi za potrebe kredita banaka/EU fondovi

Ukoliko planirate investiciju, te Vas banka traži poslovni plan ili investicijsku studiju ulaganja, kao podlogu za odobravanje kredita. Poslovne planove i/ili investicijske studije izrađujemo za sve vrste djelatnosti,...
 
više  
 

Ruralni razvoj – izrada natječajne dokumentacije

Želite proširiti i modernizirati proizvodne kapacitete poljoprivrednog gospodarstva? Potreban Vam je noviji i moderniji stroj ili oprema? ~~Iskoristite neke od mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za...
 
više  
 

Feasibility studije

Što su feasibility studije? Feasibility studija (studija isplativosti ulaganja) je elaborat koji investitoru odgovara na pitanje je li određeni projekt tržišno-financijski isplativ. Stoga: Ukoliko planirate...
 
više