Antonela Vanja, bacc oec

 

Antonela Vanja, bacc oec

Obrazovanje i kvalifikacije

  • diploma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poslovna ekonomija

 

Radno iskustvo 

Profesionalnu karijeru započinje 2017. godine u tvrtci Veritas Revizija d.o.o. na poslovima računovodstva, revizije financijskih izvještaja i revizije EU projekata.