investicijske studije za ulaganja

 

Poslovni planovi za potrebe kredita banaka/EU fondovi

Ukoliko planirate investiciju, te Vas banka traži poslovni plan ili investicijsku studiju ulaganja, kao podlogu za odobravanje kredita. Poslovne planove i/ili investicijske studije izrađujemo za sve vrste djelatnosti,...
 
više